Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag Lokale Forhandlinger 2018

08.08.18 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er snart tid for lokale forhandlinger.

 

 

Ifm lokale forhandlinger 2018 trenger SAFEklubben å få inn forslag til krav, fra våre medlemmer.

Det er planlagt at vi skal starte opp lokale forhandlinger i oktober. 

 

Ifm med innsendte forslag vil det bli bekreftet at vi har motatt forslagene.

De vil deretter behandles i klubbstyremøte klubben avholder i forkant av lokale forhandlinger.

Vi har satt frist for å sende inn forslag til 31.september 2018.

 

Mvh

SAFEklubben i Beerenberg