Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Skisse Lokale Forhandlinger

01.12.18 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon om pågående lokale forhandlinger.

 

Partene har fremforhandlet en skisse til løsning i årets lokale forhandlinger. 

Partene skal gjennomgå forslaget kommende mandag. 

Foreløpig er ingenting signert. 

Vi kan av den grunn ikke gå ut med informasjon om hva skissen innebærer. 

Mer informasjon kommer mandag etter møtet.


Mvh

SAFEklubben i Beerenberg