Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Brudd i forhandlingene

19.03.19 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle! litt info vedrørende mellomoppgjøret Ys-NHO startet forhandlinger 11 mars. Ys har krevd betydelig reallønnsvekst, partene har ikke kommet til en enighet og det er fare for streik.

Ys - NHO har ikke kommet til noen enighet da de avsluttet forhandlingene 14 mars. Det har blitt sendt ut varsel til riksmekler om brudd i forhandlingen og mulig streik fra 1.April.Krave fra Ys var betydelig reallønnsvekst sammen med ekstra tillegg til lavtlønte.

Se info her : https://safe.no/brudd-i-lonnsoppgjoret-mellom-ys-og-nho/

Partene skal møtes igjenn 30-31 mars for  mekling og forsøk på å komme til en enighet.

Det vil bli sendt ut plassoppsigelse 26-27.Mars til de som vil bli tatt ut ved en evntuell streik 1.April.

Ved ett mellomoppgjør blir det kun forhandlet på kroner og øre.

 

Mvh

Safeklubben i Beernberg.