Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

YS-NHO oppgjøret 2019

28.03.19 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Lørdag starter meklingen i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen 24:00 søndag den 31.mars, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00)mandag 1. april. Ps det kan bli mekling på overtid Skift og turnus arbeid som er påbegynt før kl 24:00 den 31.mars, avsluttes senest kl 06:00.

Mekling - Fare for streik fra 1. april.

.

Hvem blir omfattet av en eventuell streik?
YS har sendt varsel til Riksmekleren og NHO om hvem som først blir tatt ut i en eventuell streik.  

En eventuell streik vil i første omgang omfatte rundt 1600 av de 16.336 YS-medlemmene som er omfattet av årets NHO-oppgjør.

 

 

 

SAFE har i første uttak meldt plass fratredelse for medlemmer i Bilfinger og Beerenberg. Medlemmer som er en del av sikkerhetsbemanningen skal ikke streike.

Uttaket er et resultat av taktiske vurderinger der vi har lagt vekt på å ramme arbeidsgiverne og minske konsekvensene for folk flest. 

Vi minner om at lærlinger ikke er omfattet av en eventuell streik. 

Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig mandag 1. april.

Vil streiken bli trappet opp?
En utvidelse av streiken må varsles med minst fire døgn, og vil tidligst bli sendt lørdag 30. mars.  Medlemmer som vil bli omfattet en eventuell opptrappinger vil tidligst kunne gå ut i streik fra torsdag 4. april. 

Opptrapping vil bli varslet både gjennom media og på våre nettsider og ved egen tariffinformasjon.

Ytterligere informasjon eller spørsmål 

  • Vi har lagt ved litt praktisk informasjon i tilfelle det blir streik.


• Spørsmål kan rettes til Roy Aleksandersen på tlf.: 906 54 208 eller på e-post til royal@safe.no

Eller klubbleder i Safe beerenberg Christian Jørgensen på tlf 473 18 058 eller e-post til steenpen@hotmail.com

 

Praktisk informasjon ved en eventuell streik