Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon Lokale Forhandlinger 2019

16.12.19 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon Lokale Forhandlinger

 

Informasjon årets lokale forhandlinger

 

De lokale forhandlingene for 2019 er gjennomført uten at partene kom til enighet.

 

Forhandlingene startet 5. november og ble avsluttet 29. november og det har også vært avholdt organisatorisk møte med bistand fra Norsk Industri og Fellesforbundet.

Forhandlingene er gjennomført med felles forhandlingsutvalg fra Fellesforbundet og SAFE. Forhandlingene ble ledet av klubbleder i Fellesforbundet.

  • Fellesforbundets forhandlingsutvalg har bestått av: André Simonsen, Jostein Notvik og Anders E. Hommen.
  • SAFEs forhandlingsutvalg har bestått av: Christian Jørgensen, Kjetil Namdal og Tomasz Czerniachowicz

 

Det er ellers enighet om at arbeidsgivers siste tilbud skal legges ut til avstemning blant medlemmene uten bedriftsklubbens tilslutning. Det er da opp til medlemmene å avgi sin stemme før bedriftsklubben gir sitt endelige svar.

Avstemningen vil bli samkjørt mellom SAFE og Fellesforbundet og det er samme tidsfrister, tekst og innhold som medlemmene i de respektive klubbene skal ta stilling til.

Vi satser på at vi får ut link til avstemning innen utløp kommende fredag, 20.12-19.

Hold deg oppdatert!

 

Mvh

SAFEklubben I Beerenberg