Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Påminnelse avstemming lokale forhandlinger!

12.01.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vil minne alle på om å bruke stemmeretten ifm avstemming av bedriftens siste tilbud i lokale forhandlinger!

Vi er avhengig av at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten sin å avgir sin stemme innen fredag 17.01.20

dersom dere ikke har fått Mail eller SMS med uravstemning eller mot formodningen ikke får til å stemme kan dere ta kontakt med Richard Tollefsen på Mail: richardtollefsen@outlook.com

Vil også minne alle om at klubbstyret IKKE anbefaler bedriftens siste tilbud.

 

Mvh

Safeklubben i Beerenberg