Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Resultat avstemning!

06.03.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Da kan bedriftsklubbene meddele at uravstemning ifm lokale forhandlinger vil avsluttes etter en massiv avstemning!

 

Kjære medlem og kollega!

Vi meddeler med dette resultatet av avstemningen på lønnsoppgjøret for 2019.

Resultatet av avstemningen viser at medlemmene i begge klubbene, både Fellesforbundet og i SAFE, har godkjent forhandlingsresultatet med stort flertall. 

Det blir IKKE Dagsing! 

Partene vil møtes til uken for å signere særavtalen. 

Så da gjenstår det å takke samtlige medlemmer som har benyttet sin stemme, særlig de som har vært med å ta debatten ute og bidratt til at flere har stemt. 

Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en riktig god helg på land og til vanns, og i lufta med! 

 

Mvh 

forhandlingsutvalget for SAFE og Fellesforbundet i Beerenberg