Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Brudd i frontfagforhandlingene!

06.08.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Nesten før de hadde begynt, var forhandlingene over og bruddet et faktum. Neste trinn i lønnsoppgjøret er det Riksmekler som står for. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

 

Tilbudet fra Norsk Industri var null, sier tariffansvarlig i SAFE, forbundssekretær Reidun Ravndal.

Arbeidsgiverne ønsker seg en prolongering av avtalene. Vi krever at våre medlemmer skal opprettholde kjøpekraften. Det dreier seg ikke bare om kroner og øre, men og om forbedringer i avtalene.


2016 var siste hovedoppgjør med reelle forhandlinger

Årets hovedoppgjør har de første reelle forhandlingene siden 2016 hvor det er mulig å gjøre noe med avtaletekstene. I hovedoppgjøret for to år siden ble det et såkalt samordnet oppgjør der YS forhandlet på vegne av forbundene.

– Da hadde ikke SAFE mulighet til å forhandle om de enkelte tariffavtalene. I år er det et forbundsvist oppgjør der vi selv forhandler på våre egne tariffavtaler. Det åpner for at vi kan forhandle om langt mer enn bare lønn, sier Reidun Ravndal.

 

Fra SAFE deltar i tillegg til Reidun Ravndal også Hogne Hole fra SAFE-klubben i Bilfinger og Christian Jørgensen fra klubben i Beerenberg.

Hogne Hole er klar på at lønnsoppgjøret ikke må svekke kjøpekraften. Minimum er et resultat som holder tritt med prisveksten.

– Det er et stort lønnsgap mellom ISO-gruppen og andre områder i oljeindustrien. I tillegg har ISO-området dårligere avtaler på flere punkter. Hole trekker fram nattillegget som eksempel. Her har ISO-arbeiderne 40 kroner, mens øvrige grupper har det dobbelte. Det er urimelig at vi skal ha lavere tillegg enn offshorearbeiderne.

 

Før koronapandemien kom til landet hadde ISO-arbeiderne tro på at dette kunne bli et godt oppgjør.

– Vi mente det var en god mulighet for å minke avstanden til de andre gruppene i oljeindustrien. Vi fikk en liten nedtur i vår, men ser nå at industrien klarer seg ganske godt. Vi ser derfor ingen grunn til at vi ikke skal få vår velfortjente del i dette lønnsoppgjøret, og samtidig få gjort nødvendige forbedringer i tariffavtalene våre, sier Hogne Hole, og legger til: Våre medlemmer forventer lønnsøkning nå.

 

Se safe.no