Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

En evt streik!

06.08.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Hvordan rammer en evt streik oss medlemmer i safeklubben?

 

 

Våre medlemmer i safeklubben i Beerenberg vil få streikebidrag om det blir en evt streik som våre medlemmer blir rammet av.

For alle uorganiserte, vil realiteten være at de kan bli permitterte, uten tilskudd fra NAV.

Bedriften har i dag sendt ut et  rutinemessig betinget permitteringsvarsel ifm bruddet i frontfagforhandlingene.

 

Mer informasjon om forhandlingene videre med riksmekleren kommer etter hvert.

Om det ikke bli en enighet innen midnatt mellom 20 og 21 august vil våre medlemmer bli tatt ut i streik.

 

Mvh

SAFEklubben i Beerenberg