Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til lokale forhandlinger!

05.12.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi tenker å starte opp lokale forhandlinger på nyåret å trenger hjelp fra dere medlemmer med forslag!
Forslag til krav til Lokale Forhandlinger 2020-2021!

 

Hei alle.

 

Vi trenger deres hjelp, og forslag til lokale forhandlinger.

 

Vi er igjen i den fasen hvor vi tenker på lokale forhandlinger.

 

Vi i safeklubben trenger derfor deres hjelp, og forslag til krav til årets lokale oppgjør.

 

Det er viktig for oss at dere kommer med innspill dersom vi skal klare å hjelpe dere med det dere ønsker.

 

Forslag til krav kan sendes pr e-post.

 

Frist for innsending av forslag blir satt til den 31.12.2020

 

Forslag til kravene kan sendes på e-post til.

 

Klubbleder

Mail: steenpen@hotmail.com

 

Nestleder

Mail: kjetil_27@hotmail.com

 

Koordinerende Tillitsvalgt/Datatillitsvalgt

Mail: richardtollefsen@outlook.com

 

Sekretær/Kasserer

Mail: tomek1980@hotmail.com

 

Pensjons og forsikrings tillitsvalgt

Mail: rasmus.sangolt@hotmail.com