Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag Lokale Forhandlinger

06.08.21 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

 

Forslag til krav til Lokale Forhandlinger 2021-2022!

Hei alle.

Vi trenger deres hjelp, og forslag til lokale forhandlinger.
Vi er igjen i den fasen hvor vi tenker på lokale forhandlinger for 2021-2022.

Vi i safeklubben trenger derfor deres hjelp, og forslag til krav til årets lokale oppgjør.

Det er viktig for oss at dere kommer med innspill dersom vi skal klare å hjelpe dere med det dere ønsker.

Forslag til krav kan sendes pr e-post.

Frist for innsending av forslag blir satt til den 31.08.2021

Forslag til kravene kan sendes på e-post til.

Klubbleder Mail:
steenpen@hotmail.com

Nestleder Mail:
kjetil_27@hotmail.com

Koordinerende Tillitsvalgt/Datatillitsvalgt Mail:
richardtollefsen@outlook.com 

Sekretær/Kasserer Mail:
tomek1980@hotmail.com

Pensjons og forsikrings tillitsvalgt Mail:
rasmus.sangolt@hotmail.com