Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forhandlinger på overtid!

01.04.22 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

Til deres info så er SAFE i tvungen mekling sammen med Parat i forbindelse med frontfags forhandlingene.

På fredag ble det meldt plassfratredelse på SAFE sine medlemmer i Bilfinger, Beerenberg og Kaefer, der du er en av dem.

Meklingen startet på mandag og blir vi ikke enige så går fristen ut ved midnatt torsdag 31.mars.

SAFE sammen med partene er underlagt taushetsplikt under meklingen.

 

Info vil komme på SAFE sin hjemmeside Hjem - SAFE fortløpende når vi har noe å dele.

Dere vil også finne litt info om streik på vår hjemmeside Forhandlinger/streik info - SAFE

Det vil også komme info på Facebook sidene våre SAFE fagforening.