Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til krav til Lokale Forhandlinger

17.08.22 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Rettelse fra forrige mail: safeklubben skal ha lokale forhandlinger i oktober, å ikke årsmøtet som allerede er avholdt!

 

Forslag til krav til Lokale Forhandlinger

Hei alle
.

Da vi nærmer vi oss lokale forhandlinger med stormskritt. 
Derfor trenger vi i 
klubbstyret deres hjelp med forslag til lokale forhandlinger.

Det er viktig for oss at dere 
som medlemmer kommer med innspill for at vi sammen kan få på plass en ny lokal særavtale med Bedriften.

Frist for innsending av forslag blir satt til den 
18.09.2022

Forslag til kravene kan sendes på e
-post til:

Klubbleder
Mail: steenpen@hotmail.com

Nestleder
Ma
il: kjetil_27@hotmail.com

Sekretær/Kasserer
Mail: tomek1980@hotmail.com

Koordinerende Tillitsvalgt/Datatillitsvalgt
Mail: richardtollefsen@outlook.com

Pensjon
s og forsikrings Tillitsvalgt
Mail: rasmus.sangolt@hotmail.com