Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

MÅ REGISTRERES FOR Å MOTTA MAIL FRA KLUBBEN!

20.10.22 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Nå når vi holder på med en overgang fra et hjemmesidesystem til et annet, blir vi nødt til å registrere oss for å motta nyhetsmailer. Dette pga strenge personkrav.

Nytt Hjemmesidesystem

Vi har vært så heldige å fått byttet til et nytt å mer modene hjemmesidesystem.
Dette systemet vil dere medlemmer måtte bestille nyhetsbrev for å få mailene.
Ellers blir jeg pent nødt til å sende ut en, og en mail.

Vi er ikke helt oppe å går med siden, men hjelper på litt etter litt.
Har dere noen tips å råd til hva dere ønsker å ha inne på siden så bare send mail til en av oss i klubbstyret.

  1. Gå inn på www.safeibeerenberg.com
  2. Trykk rød knapp i høyre hjørnet.
  3. Trykk grå registrer knapp.
  4. Fyll inn din info, og lagre.
  5. Safeklubben godkjenner eposabonnementer fortløpende.
  6. Kan hende bekreftelsesmail etter registrering blir lagt inn i søppelpost.
    Dette prøver vi å fikse.

Mvh
Safeklubben i Beerenberg