Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kommende Uravstemning

24.03.23 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er et inforskriv angående kommende uravstemning.


Vedrørende uravstemningKjære kolleger og medlemmer.I neste uke vil SAFE klubbene sende ut første uravstemning som gjelder utmelding av YS/SAFE og innmelding i DNMF/UNIO.

Hvorfor uravstemning?

Som nevnt tidligere så kan vi ikke lengre finne oss i at vi ikke får benyttet vår demokratiske rett til å påvirke våre arbeidsvilkår og tariffkrav i hovedoppgjørene.
Derfor mener klubbene at en overgang til en ny hovedorganisasjon med nytt forbund er avgjørende for at vi skal tilegne oss denne fundamentale retten.
Nå viste jo også arbeidskonflikten som Bilfinger var gjennom at solidariteten ikke lengre er på topp i SAFE, da ingen av SAFE klubbene i forbundet kom med støtteerklæringer til Bilfinger klubben under konflikten, klubben fikk heller ingen støtte erklæring ifra fra fagforbundet sentralt.

Om dette skyldes at vi skal ha uravstemning om overgang til nytt forbund vites ikke, men uansett så ser vi på det som uprofesjonelt at de som forbund ikke tar en arbeidskonflikt på større alvor så lenge klubben er medlem i forbundet og betaler inn kontingent til forbundet.

Det viser etter vår mening at det er på tide å sette i gang denne uravstemningen og forhåpentligvis få et resultat som sier at vi kollektivt går over til DNMF og Unio.

Handlingsplan

Nå er det slik at vi må ha to uravstemninger med 6 måneders mellomrom for å kollektivt gå ut av YS/SAFE.
Disse må ha 2/3 flertall.
Og fristen for å levere inn krav til neste års hovedoppgjør er 1 oktober.
Så det er ikke sikkert vi rekker dette, men uansett så hadde vi ikke fått reelle forhandlinger om vi hadde blitt værende i SAFE og ventet til etter hovedoppgjøret, så vi tenker at det viktigste nå er å komme oss over i et nytt forbund, etablere oss, bygge organisasjon, få avtalene på plass og det administrative som skal ivareta vårt avtaleverk innad i DNMF.
Dessuten er det stor sannsynlighet at neste hovedoppgjør blir samordnet grunnet AFP spørsmålet, men dette kan vi bare spekulere i.

 

På vegne av klubbene

Hogne Hole, SAFE i Bilfinger
Christian Jørgensen, SAFE i Berenbeerg
.