Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Reminder DNMF!

31.03.23 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi sender ut denne informasjonen om DNMF, da den fortsatt er veldig aktuell for våre nyere medlemmer, samt som en liten reminder om grunnlag for vårt evt valg om en evt utgang av safe.

PS: DETTE ER EN ELDRE INFORMASJON SENDT UT PÅ NYTT FOR NYE MEDLEMMER SAMT SOM EN PÅMINNELSE OM SAFEKLUBBENS GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL UTGANG AV SAFE

 

Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

 

Kjære arbeidskolleger. 

 

Som dere vet, har eg tidligere gitt utrykk for stor frustrasjon vedrørende den situasjonen vi befinner oss i hvor vi ikke blir hørt i hovedoppgjørene og hvor vi ikke får bruke vår demokratiske rett til å påvirke våre lønns og arbeidsvilkår.

Eg har lovet dere at eg skulle snu hver stein for å prøve å finne en løsning på denne problemstillingen som har gjort at vi stadig blir dårligere stilt sammenliknet med de øvrige som jobber i oljeindustrien samt de øvrige avtaleverkene i denne industrien. 

Helt siden forrige hovedoppgjør har undertegnede sammen med klubbleder i Bilfinger klubben vært i kontakt med DNMF (det norske maskinist forbundet) for å høre med de om de er villige til å ta oss inn i deres forbund. Grunnen til dette er at UNIO som DNMF tilhører ikke forhandler pr dags dato på frontfaget.

Det vil si at om vi går over til UNIO og DNMF vil vi være i en posisjon hvor vi går inn i hovedoppgjøret og forhandler kun på vegne av oss selv. 

Da får vi brukt vår demokratiske rett til å påvirke våre lønns og arbeidsvilkår på lik linje med andre som forhandler i hovedoppgjørene og jeg er ikke i tvil om at dette er den eneste løsningen på våre utfordringer.

 

Hva er UNIO og DNMF.

 

UNIO er en hovedorganisasjon som er den nest største hovedorganisasjonen for arbeidstakere i Norge. De har over 100 000 flere medlemmer enn YS som er den hovedorganisasjonen vi tilhører pr dags dato. DNMF er et forbund inn under UNIO samme som SAFE er et forbund inn under YS.

UNIO organiserer i utgangspunktet kun arbeidstakere med høyere utdanning og stiller i utgangspunktet krav om høyere utdanning for å bli medlem i deres organisasjon. Så det krevde en del overtalelse og dialog før vi som gruppe ble akseptert og ønsket velkommen inn i deres organisasjon. 

DNMF er organisert på en slik måte at de forskjellige grupperingene er delt inn i såkalte næringsområder. Og går vi som en gruppe inn i DNMF så vil vi få vårt eget næringsområde med eget tariffutvalg, egen tariffkonferanse, eget forum og egen representant i forbundsstyret.  Kort sagt blir vi nærmest som et eget forbund i forbundet som mer eller mindre styrer oss selv.

 

 

Veien videre.

Etter at et enstemmig klubbstyre sa ja til å gå over til DNMF fra SAFE, sier vedtektene i SAFE

at det må avholdes 2 uravstemninger med 6 måneders mellomrom hvor 2/3 av medlemmene må stemme ja for at vi kan kollektivt ta klubben ut av SAFE og over til DNMF og UNIO.

Dersom resultatet etter 2 uravstemninger viser at 2/3 av medlemmene stemmer for en overgang, vil vi kollektivt ta hele klubben ut av SAFE og inn i DNMF.

Er det spørsmål til denne prosessen eller dere ønsker å vite mer, så ta gjerne kontakt med enten meg eller de tillitsvalgte i klubben.

Eg håper og tror at dette kan løse de problemstillingene vi har stått over for i 30 år nå, og det er mitt ønske at vi skal kunne å slå i bordet under hovedoppgjørene. 

Det er viktig for meg å påpeke at det ikke er SAFE som er vår hovedutfordring, det er YS som har vært og er vår hovedutfordring, så inntil våre medlemmer har sagt sitt, vil eg fortsette å jobbe for SAFE og representere fagforbundet på best mulig måte. Det oppfordrer eg mine tillitsvalgte til å gjøre også.

 

Til slutt vil eg på vegne av meg selv og klubbstyre i Beerenberg benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår.

Til dere som er på arbeid i Julen, ta godt vare på hverandre og jobb trygt og sikkert.   

 

Med vennlig hilsen

Christian Jørgensen

Klubbleder 

SAFE i Beerenberg