Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Frist Streikedokumentasjon!

21.05.23 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er satt en frist for innsending av timelister etc ifm streiken.

 

Hei alle.

 

Safe har satt en siste frist for innsending av timelister ifm streiken som var.

Frister er satt til 10.Juni 2023.

 

Minner på om at dere som var på avspassering også skal sende inn dokumentasjon.

Er det noen spørsmål rundt dette kan dere kontakte klubben på Mail, eller tlf.

 

Mvh

Safeklubben i Beerenberg